MGA, A History & Restoration Guide
ISBN 0-9621881-1-5
MG Aus Liebe zum Sportwagen
ISBN 3-7679-0484-5
MG cars 1957 - 1959 MG cars 1959 -1962
 ISBN 0 906 589 38x

 

MG Sports Cars
ISBN 0-7603-0112-3
MGA first of a new line
ISBN 1 874105 66 9
Der MGA, MGB & MGC
ISBN 3-89365-511-5
MGA & Twin Cam
ISBN 1-85520-078-3

 

Original MGA
ISBN 1-870979-31-1
MGA The Complete Story
ISBN 1-85223-909-3
MGA 1955 to 1962 Owners Workshop Manual
ISBN 0-85696-475-1
MGA Werkstatt Handbuch
Anglo Parts

© Copyright MGA-Club Schweiz  |  Disclaimer